L’Alcúdia demana 400.000€ a L’IVACE per als polígons industrials

Es tractaria d’una inversió històrica per a les àrees industrials.

La corporació ha acordat adherir-se a la línia de subvencions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i ha presentat projectes per un valor que s’acosta als 400.000 €
La regidoria d’activitats econòmiques de l’Ajuntament de l’Alcúdia ha realitzat un estudi de les necessitats dels dos grans polígons industrials de la població que ha permés definir una sèrie d’actuacions que s’enllestiran amb les subvencions, la més important de les quals serà l’obra civil per a la implantació de fibra òptica amb la que es donarà servei d’accés a internet a la màxima velocitat a les empreses i també es crearà una xarxa de càmeres de seguretat connectades a la policia local.

Aquesta actuació concreta donarà resposta a dos necessitats fonamentals de les empreses locals, l’accés a internet amb màxima qualitat i totes les garanties i també la seguretat, imprescindible tant a nivell del trànsit de vehicles com per evitar robatoris i altres incidents” segons ha explicat el regidor d’activitats, Ruben Grau, que també ha afegit que “aquestes partides, canalitzacions, obra civil i instal·lació de càmeres suposaran una inversió que s’acostara als 150.000 €”.

L’altra partida destacada és la referent a la millora viària, especialment en el polígon La Creu, per a la qual es destinaran més de 140.000 €, que es complementaran amb inversions en senyalització dels noms dels carrers i vertical i horitzontal de trànsit. S’actuarà també en la millora de la xarxa de l’aigua potable i en la dotació de serveis contra incendis.

En l’àmbit de la millora de la mobilitat s’ha previst l’ampliació de la xarxa de carrils bici existents i el tancament de l’anell ciclista que envolta els polígons, amb l’objectiu de garantir un accés segur i fàcil dels treballadors i treballadores en bicicleta, cosa que suposarà una disminució de l’ús dels vehicles amb motor, amb tots els beneficis que d’això deriven en l’àmbit mediambiental. En la mateixa línia precisament també és preveuen actuacions de millora d’imatge de tots dos polígons, a nivell de façana vegetal amb la regeneració paisatgística i ambiental.

Go to top

Ajuntament de l'Alcudia lalcudia.com