El polígon industrial “La Creu” està situat en la part NE del nucli urbà de l'Alcúdia i és la suma del desenvolupament de diverses unitats d'execució; com les Nord i el desenvolupament de part dels sectors 5 i 8, tots ells industrials.
L'àrea del polígon és d'aproximadament 445.066 m² i té una antiguitat que va des dels 10 als 40 anys.
El polígon La Creu es troba en una ocupació pròxima al 60%, amb predomini de la indústria metall-mecànica.
El polígon es localitza en les següents coordenades UTM 30 ERS89:
• X = 715.531
• I = 4.342.421Es troba enclavat entre dues artèries principals: l'Av. Conde del Serrallo (antiga N-340 i entrada des de València) i Av. De Carlet (CV-50), que al seu torn estan unides per una carretera o via de circumval·lació (Ronda Europa i C/ Gutiérrez Mellado) i arriba fins a C/ Bollene i Ronda Solidaritat.

Està situat en l'extrem N.E. del nucli urbà de l'Alcúdia, delimitat per l'entrada al poble des de València (Av. Conde del Serrallo i C/ Bollene) i per la CV- 50 (Av. De Carlet) i envoltant-ho els carrers: Gutiérrez Mellado. Ronda Europa i Ronda Solidaritat i dividit en 21 illes de parcel·les, separades per carrers de 8,10,15 i 20 m; disposant d'una gran illa central de zona verda, zona de serveis i esportiva.

La gran majoria de la superfície l'ocupen activitats metall-mecàniques (Istobal, metall Works, Imecal, Viacom, etc.), alguns tallers de reparació, empreses dedicades a la fusta, alumini i vidre, magatzems, bars, etc.

El polígon s'ha desenvolupat al llarg dels dos eixos principals: un a l'entrada des de València, per la A-7 (antiga N-340 i hui Av. Conde delSerrallo) i dos la CV-50, carretera comarcal que ve de Chiva a Tavernes de la Valldigna; i aquests marges són els que primer es van reblir, desenvolupant-se voltant i com a auxiliars de l'empresa Istobal.

És de fàcil accessibilitat des de la vista interurbana, connectat a la A-7 i a la CV-50, i disposa d'una xarxa de distribució viària amb carrers de 20, 15, 12, 10 i 8 m, i 30 m en l'Av. Comte del Serrallo.
L'accés al polígon per part dels treballadors és des del nucli urbà de l'Alcúdia situat al sud del polígon i es pot accedir: per trànsit rodat a través de l'Av. Comte del Serrallo i Av. de Carlet, i els carrers de distribució són: García Lorca, Patraix, Tomas Alacreu, Bollene, Juan Gil Albert.
A través del carril bici actual per l'Av. Comte del Serrallo, Av. De Carlet, Ronda Europa i Ronda Solidaritat. I a peu per les voreres de tots els vials anteriorment citats.

Amb les últimes subvencions de l'IVACE, s'ha pogut portar a cap actuacions de millora al polígon com:

MILLORA VIÀRIA, FERMES I PAVIMENTS
MILLORA ZONES VERDES I IMATGE DEL POLÍGON
MILLORA MOBILITAT, CARRIL BICI I PAS DE VIANANTS
MILLORA DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE
MILLORA D'IDENTIFICACIÓ I SENYALITZACIÓ DE CARRERS
MILLORA D'IL·LUMINAT PÚBLIC
CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA
SEGURETAT AMB CIRCUIT TANCAT DE TV CCTV


Go to top

Ajuntament de l'Alcudia lalcudia.com