El polígon industrial “Cooperativa Agrícola” està situat en la part SO del nucli urbà de l'Alcúdia i és la suma del desenvolupament de diverses unitats d'execució; com l'Oest i el sector 15, tots ells industrials. L'àrea del polígon és d'aproximadament 204.875 m² i té una antiguitat que va des dels 10 als 25 anys. Està delimitat per l'eixida del poble pel camí de la Muntanya i envoltant-lo els carrers: Pablo Iglesias, Josep Miquel Borrás i Maestro Serrano i tanca en el seu interior una superfície dividida en 8 illes de cases, separades per carrers de 6,10,15 i 20 m; disposant d'una gran illa de cases central de zona verda, zona de serveis i esportiva, sent el principal carrer l'Av. Cooperativa.El polígon Cooperativa Agrícola es troba en una ocupació pròxima al 65%, amb predomini de la indústria agroalimentària.
El polígon es localitza en les següents coordenades UTM 30 ERS89:
X = 4.341.154,54 I = 714.932,92

El sòl eren camps i estaven al S.O. del nucli urbà. És per això que el terreny està compost per una capa de terra vegetal d'uns 60 cm, per a seguir amb una capa d'elements argilencs i arenosos coherents de manera més o menys homogènia. El nivell freàtic està a més de 10 m, amb el que no afecta als serveis ni a les fonamentacions.

Es troba enclavat entre diverses artèries principals: l'Av. Maestro Serrano i camí de la Muntanya, carrer Pablo Iglesias Posee i carrer Miguel Borrás, que al seu torn estan unides per diversos carrers i via de circumval·lació i arriba fins al poliesportiu municipal pel SO.

És de fàcil accessibilitat des de les vies interurbanes, connectat a la A-7 i a la CV-50, i disposa d'una xarxa de distribució viària amb carrers de 20, 15, 12, 10 i 6 m.
L'accés al polígon per part dels treballadors és des del nucli urbà de l'Alcúdia situat al sud del polígon i es pot accedir: per trànsit rodat a través de l'Av. Maestro Serrano i c/ Pablo Iglesias, carrer Muntanya i Santa Bàrbara i els carrers de distribució són: Av. Cooperativa, carrer Manuel Broseta, carrer del Bri i carrer Heretats. A través del carril bici actual pel carrer Josep MiquelBorras i Av. Maestro Serrano. I a peu per les voreres de tots els vials anteriorment citats

Amb les últimes subvencions de l'IVACE, s'ha pogut portar a cap actuacions de millora al polígon com:

MILLORA VIÀRIA, FERMES I PAVIMENTS
MILLORA ZONES VERDES I IMATGE DEL POLÍGON
MILLORA MOBILITAT I CARRIL BICI
MILLORA DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE
MILLORA D'IDENTIFICACIÓ I SENYALITZACIÓ DE CARRERS
MILLORA D'IL·LUMINAT PÚBLIC
CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA
SEGURETAT AMB CIRCUIT TANCAT DE TV CCTV

 

Go to top

Ajuntament de l'Alcudia lalcudia.com