El polígon industrial Camí Reial està situat en la part sud del nucli urbà de l'Alcúdia, i és la conseqüència del desenvolupament del Sector 2 industrial. L'àrea descrita en aquesta actuació és d'aproximadament 239.344 m² i té una antiguitat de 25 anys.
El polígon Camí Reial es troba en una ocupació pròxima al 70%, amb predomini de la indústria metall-mecànica.
El polígon es localitza en les següents coordenades UTM 30 ERS89:
X = 715.183 I = 4.340.545

Es troba enclavat entre dues artèries principals: Camí Vell d’Alzira i Av. de Montortal (antiga N-340). Perimetralment ho tanquen la séquia Reial del Xúquer, la línia fèrria València-Villanueva de Castellón i l'EDAR de l'Alcúdia i tanca en el seu interior una superfície de 239.344 m² dividit en 14 illes de parcel·les, separades per carrers de 8, 10, 15 i 20 m; disposant d'una gran illa central de zona verda, zona de serveis i esportiva.

La gran majoria de la superfície l'ocupen activitats metall-mecàniques, alguns tallers de reparació, empreses dedicades a la fusta, alumini i vidre, magatzems, bars, etc.
El polígon s'ha desenvolupat al llarg dels dos eixos principals: eixida cap a l'antiga A-7 (antiga N-340 i hui Av. de Montortal) i dues el Camí Vell d’Alzira; i aquests marges són els que primer es van reblir, desenvolupant-se voltant i com a auxiliars les empreses capdavanteres de la localitat.
És de fàcil accessibilitat des de les vies interurbanes, connectat a la A-7 i a la CV-50, i disposa d'una xarxa de distribució viària amb carrers de 20, 15, 12, 10 i 8 m, i 30 m en l'Av. de Montortal.

L'accés al polígon per part dels treballadors és des del nucli urbà de l'Alcúdia situat al nord del polígon i es pot accedir: per trànsit rodat a través de l'Av. Antonio Almela i Ausiàs March i per pont del camí vell. A través del carril bici actual per l'Av. de Montortal, i paral·lela a la séquia Reial de Xúquer en S-13. I a peu per les voreres de tots els vials anteriorment citats.

El sòl eren camps i estaven en la confluència de la N-340 amb Camí Vell d’Alzira. És per això que el terreny està compost per una capa de terra vegetal d'uns 60 cm, per a seguir amb una capa d'elements argilencs i arenosos coherents de forma més o menys homogènia. El nivell freàtic està a més de 10 m, amb el que no afecta als serveis ni a les fonamentacions.

Amb les últimes subvencions de l'IVACE, s'ha pogut portar a cap actuacions de millora al polígon com:

MILLORA VIÀRIA, FERMES I PAVIMENTS
MILLORA ZONES VERDES I IMATGE DEL POLÍGON
MILLORA MOBILITAT, CARRIL BICI i PASS DE VIANANTS
MILLORA DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE
MILLORA D'IDENTIFICACIÓ I SENYALITZACIÓ DE CARRERS
MILLORA D'IL·LUMINAT PÚBLIC
CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA
SEGURETAT AMB CIRCUIT TANCAT DE TV CCTV


Go to top

Ajuntament de l'Alcudia lalcudia.com